سنگ لاجورد

هزاران سال است ک سنگ لاجورد به عنوان سنگ قیمتی و

 تزئینی استفاده میشود. 

سنگ لاجورد سنگی مات است که دارای پیریت و کلسیت

 است و، وقتی ک این سنگ

پولیش زده میشود، درخشش شیشه ای یا

 روغنی به خود میگیرد.

رنگ سنگ لاجوردبا اینکه سنگ لاجورد را با رنگ آبی آن میشناسند ، ولی

 رنگ آن میتواند بین  

آبی، سبز کمرنگ تا سبز آبی تیره و متوسط باشد.             

بهترین انواع سنگ لاجورد ، آن هایی هستند که رنگ

 آنها یکنواخت و بدون 

هیچ رگه ای از کلسیت ها باشد . البته لکه پیریت طلا به

 صورت لکه در آن هم دیده میشود.  

  

خواص سنگ لاجورد

خواص سنگ لاجورد میتواند به الهام بخش بودن ، افزایش اعتماد بنفس ، آرامش بخش

بودن ، تحریک هوشیاری، درمان درد های عصبی ، دور کردن ترس و خوف از جان 

آدمی ، ارتقا آرامش و بینش و ... اشاره کرد.

خواص سنگ لاجورد و  زیبایی  خیره کننده آن ، این سنگ را در شمار سنگ های  پر

طرفدار و محبوب قرار داده است .   

 

لاجورد سنگ صداقت و دوستی است ورنگ آبی آن باعث ایجاد هماهنگی در روابط     

میشود. به طور کلی خواص این سنگ موجب شده تا مصریان باستان آن را تحت عنوان 

سنگ زینتی و جادویی ، در همه زمان همراه خود داشته باشند و همچنین آنان از

 پودر سنگ لاجورد به عنوان ابزاری برای آرایش استفاده میکردند .