دنیای سنگ ها

سنگ لابرادوریت

/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA

سنگ لابرادوریت labradorite از مکانی به نام شبه جزیره لابرادو گرفته شده است , که در اصل منبع انواع سنگ های کانادایی بوده و این سنگ یکی از قدرتمند ترین و خیره کننده ترین سنگ های قیمتی در سراسر جهان است همچنین سنگ لابرادوریت قدرت کامل برای بهبود,محافظت و تولید انرژی را دارد .