سنگ اونیکس سیاه

سنگ اونیکس سیاه

/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87

سنگ اونیکس سیاه(black onyx)چیست؟ اونیکس سیاه یکی از جذاب ترین سنگ هایی است که تا به حال با آن برخورد کرده اید.اونیکس سنگی است که ارتعاشات بسیار قدرتمندی از محافظت، اراده، تمرکز و قدرت را به حامل خود ارائه می دهد. بسیاری بر این باورند که عقیق وجود دارد تا انگیزه ایجاد کند و به طور مداوم شما را در زندگی به جلو سوق دهد. این سیستم ریشه و شبکه خورشیدی و همچنین چاکرای چشم سوم شما را فعال می کند.