سنگ دلربا گلدستون

سنگ دلربا (گلدستون)

/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86

سنگ دلربا ( گلدستون )Goldstone چیست؟دلربا (گلدستون) یک شیشه رنگی ساخته دست انسان است که حاوی شامل گنجاندن های فراوان، مسطح رو و بسیار بازتابی است. گنجاندن های بازتابی دارای درخشش فلزی روشنی هستند و ظاهر پر زرق و برق آن ها بلافاصله توجه را به خود جلب می کند. این ظاهر هیجان انگیز گلدستون را به یک گوهر محبوب ساخته دست انسان و مواد مجسمه سازی تبدیل کرده است.