سنگ چشم ببر

سنگ چشم ببر

/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%B1

سنگ چشم ببر tiger eye توده ای از کوارتز قهوه ای طلایی است که به شکل راه راه با رسوبات رشته ای آهن، خرمایی رنگ است و در برابر اسید ها بسیار حساس است .